?>

zbartonicek Archív

GO střech ve dvoře č.2

Ve dvoře č.1 byla GO střech provedena v r. 2021, veškeré problémy se zatékáním do garáží se tím vyřešily. Ve dvoře č.2 je životnost krytiny již také vyčerpána. Předsednictvo vypsalo výběrové řízení na zhotovitele opravy. Z došlých nabídek

Zpráva o hospodaření za rok 2020

Přehled majetku a hospodaření Družstvo garáží Štětí, IČ: 00227765 rok 2020   hodnoty v tis. Kč Stavby                                                                           7 477 Dostavba garáží                                                           1 013 Pozemky                                                                       1 575 Bankovní účet zůstatek k 31. 12. 2020