zbartonicek Archív

Náhradní písemné hlasování (per rollam)

Vážení členové Družstva garáží Pandemie covidu nám neumožní svolat výroční členskou schůzi, nemůžeme proto veřejně projednat řadu problémů, které se průběžně objevují především v péči technický stav společného majetku. Předkládáme Vám proto, v souladu se stanovami Družstva, formu písemného hlasování

Členská schůze 28.3.2019

Družstvo garáží Štětí                                        IČO 00227765   Zápis výroční členské schůze Družstva garáží Štětí,  dne 28.3.2019   Schůze se zúčastnilo 154 z 261 členů Schůze je usnášeníschopná   PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE: 1) Zahájení a schválení programu zasedání členské schůze 2)

Nájemní smlouva

Družstvo garáží Štětí Se sídlem Ostrovní 473, 41108 Štětí. zapsáné v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl DrXXVI vložce 310, IČ 002 27 765 _________________________________________________________________________ NÁJEMNÍ SMLOUVA   kterou dle S 2205 občanského zákoníku