zbartonicek Archív

Zpráva o hospodaření za rok 2020

Přehled majetku a hospodaření Družstvo garáží Štětí, IČ: 00227765 rok 2020   hodnoty v tis. Kč Stavby                                                                           7 477 Dostavba garáží                                                           1 013 Pozemky                                                                       1 575 Bankovní účet zůstatek k 31. 12. 2020                 

GO střech dvora 1 začíná!

Při hlasování per rollam drtivá většina členů s garážemi ve dvoře I (87%) odsouhlasila GO střech. Vyzvali jsme p. Štorkána, aby předložil aktualizovanou nabídku. Pozvali jsme Ing. Brychtu, technika výrobce krytiny, aby si prohlédl stav našich střech a