Usnesení členské schůze ze dne 8.3.2023

Družstvo garáží Štětí

IČ 00227765

 

Usnesení členské schůze Družstva garáží Štětí ze dne 8.3.2023

 

Schůze se zúčastnili členové s 168 hlasy, tj 53,16% a je usnášeníschopná.

 

Členská schůze Družstva garáží Štětí:

zvolila:

 • Mandátovou komisi ve složení J. Lebdušková, J. Macáková, A. Widtmannová
 • Návrhovou komisi ve složení J. Rousová, Z. Bartoníček
 • Volební komici ve složení M. Škrabánek, K. Kléber, A. Povondra

bere na vědomí:

 • Informaci o navržených kandidátech do nového předsednictva
 • Informaci o plnění usnesení z minulé schůze
 • Informaci o aktuálním stavu hospodaření
 • Informaci o pokračování oprav bet. ploch ve dvoře č.1
 • Informaci o nabídkách na GO střech ve dvoře č.2
 • Informaci o možné úpravě připojení EE ve dvoře č.2 a 3
 • Informaci o odečtech spotřeb elektřiny ve dvoře č.1

odsouhlasila:

 • Nové složení předsednictva DG, viz samostatný zápis
 • Opravu bet. ploch ve dvoře č.1 v roce 2026 po naspoření FÚ
 • Jednorázový příspěvek na GO střech ve dvoře č.2 ve výši 10 000,-Kč.
 • GO střech ve dvoře č.2 v roce 2023 s firmou UNIFOLIZOL
 • Ve dvoře č.2 uhradit roční příspěvek + jednorázový příspěvek do konce dubna 2023.

 

ukládá předsednictvu:

 • Uzavřít SoD s firmou UNIFOLIZOL s.r.o.na GO střech ve dvoře č.2
 • Připravit výběr.řízení na 2. etapu opravy bet. ploch ve dvoře č.1 v r. 2026
 • Dokončit zákaz stání cizích vozidel na vjezdu do dvora č.3
 • Dokončit osazení dopr. zákazových značek na vjezdech do dvorů
 • Projednat odstranění závad na střechách dvora č.1 s firmou Štorkán
 • Proplatit nárok 17 členů ze dvora č.3 na vrácení 14 590,- Kč

 

Usnesení zapsali členové návrhové komise : pí. Rousová a Ing. Bartoníček

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných členů.

Ve Štětí 8.3.2023

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..