Kategorie:Interní Dokumenty

Zpráva o hospodaření za rok 2020

Přehled majetku a hospodaření Družstvo garáží Štětí, IČ: 00227765 rok 2020   hodnoty v tis. Kč Stavby                                                                           7 477 Dostavba garáží                                                           1 013 Pozemky                                                                       1 575 Bankovní účet zůstatek k 31. 12. 2020                 

Nájemní smlouva

Družstvo garáží Štětí Se sídlem Ostrovní 473, 41108 Štětí. zapsáné v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl DrXXVI vložce 310, IČ 002 27 765 _________________________________________________________________________ NÁJEMNÍ SMLOUVA   kterou dle S 2205 občanského zákoníku