Kategorie:Interní Dokumenty

Nájemní smlouva

Družstvo garáží Štětí Se sídlem Ostrovní 473, 41108 Štětí. zapsáné v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl DrXXVI vložce 310, IČ 002 27 765 _________________________________________________________________________ NÁJEMNÍ SMLOUVA   kterou dle S 2205 občanského zákoníku