Kategorie:Členské schůze

Členská schůze 28.3.2019

Družstvo garáží Štětí                                        IČO 00227765   Zápis výroční členské schůze Družstva garáží Štětí,  dne 28.3.2019   Schůze se zúčastnilo 154 z 261 členů Schůze je usnášeníschopná   PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE: 1) Zahájení a schválení programu zasedání členské schůze 2)