GO střech dvora 1 začíná!

Při hlasování per rollam drtivá většina členů s garážemi ve dvoře I (87%) odsouhlasila GO střech. Vyzvali jsme p. Štorkána, aby předložil aktualizovanou nabídku. Pozvali jsme Ing. Brychtu, technika výrobce krytiny, aby si prohlédl stav našich střech a

Náhradní písemné hlasování (per rollam)

Vážení členové Družstva garáží Pandemie covidu nám neumožní svolat výroční členskou schůzi, nemůžeme proto veřejně projednat řadu problémů, které se průběžně objevují především v péči technický stav společného majetku. Předkládáme Vám proto, v souladu se stanovami Družstva, formu písemného hlasování

Nájemní smlouva

Předsednictvo Družstva pokračuje v přípravě výroční schůze přeložené z původního březnového termínu. Bohužel současný strmý nárůst počtu nakažených covidem-19 a tím vyvolaná vládní opatření pravděpodobně opět neumožní schůzi uspořádat tradičním způsobem v sále kulturního domu. V tomto případě,