Dopravní nehody komplexně – od ťukance po tragédii

Každý den česká policie šetří průměrně 260 dopravních nehod, a to od drobných karambolů po závažné havárie. Tušíte, jakým způsobem se takové kauzy řeší, co je vaší povinností a čeho byste se měli naopak vyvarovat? Nahlédněte s námi pod vyšetřovatelskou pokličku a uvidíte, že kolikrát jde o přesnou mravenčí práci.

Co je dopravní nehoda a jaké jsou povinnosti jejích účastníků, stanovuje § 47 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, jemuž se všeobecně říká zákon o silničním provozu.

Přesná definice zní: Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Převedeno do lidské řeči, jde o událost (např. havárii, srážku, aj.) v provozu na pozemních komunikacích, při níž dojde provozem pohybujícího se vozidla k usmrcení nebo zranění osoby, častěji však ke škodě na majetku. Toto platí rovněž například na veřejně přístupných polních či lesních cestách, tedy nejen na asfaltových površích.

Neprodlená ohlašovací povinnost nehody policii vzniká tehdy, když dojde:

– k usmrcení či zranění osoby

– k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč

– ke škodě na majetku třetích osob (mimo přímo zainteresovaných vozidel)

– k situaci, kdy účastníci nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit    obnovení provozu na příslušné komunikaci

V každém případně s auty, doličnými předměty a stopami do příjezdu policistů nehýbejte, pokud to situace nevyžaduje, například kvůli vyproštění osob či zprůjezdnění cesty. Tehdy však situaci řádně vyznačte a nikam (není-li to životně nutné) neodcházejte.

Nezapomeňte ovšem místo nehody řádně označit. K tomu slouží především přenosný výstražný trojúhelník, umístěný na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 metrů, na dálnici poté nejméně 100 metrů za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší.

Než opustíte vůz a umístíte výstražný trojúhelník:

– rozsviťte výstražná světla vozu

– oblečte si jako řidič reflexní vestu nebo jiný oděv s označením z retroreflexního materiálu (mimo obec povinnost)

– nabídněte tyto bezpečnostní doplňky také ostatním členům posádky, respektive všem účastníkům předmětné události (u „neřidičů“ neplatí oděvní povinnost, nejde-li však o opuštění vozu mimo obec za snížené viditelnosti, respektive za tmy)

Jde to i bez policie

V případech, kdy není nutné o nehodě informovat policii, použijte všem dobře známý tzv. euroformulář. Nezapomeňte zde mimo zapsání příslušných dat jasně vyznačit viníka, místo, čas, příčiny, průběh a následky události. Poté už stačí, aby zúčastnění nahlásili nehodu pojišťovně.

Pozor, pokud se strany nedohodnou na původci nehody, není vždy nutné přivolávat policisty. Posouzení míry zavinění je pak v takových případech záležitostí pojišťoven, proto doporučujeme pořídit z místa události několik fotografií (z různých úhlů i vzdáleností) a nevynechat ani registrační značky nebo brzdné dráhy či jiné důkazy.

Pokud však máte pochybnosti, volejte 158, a to i přes to, že předmětná kolize nepodléhá oznamovací povinnosti. Žádná sankce vám za takové nahlášení nehrozí, policie onu situaci prošetří a viníka určí.

Vyšetřování jako věda

Jak tedy policisté během samotného vyšetřování postupují? Jejich práci řídí celorepublikově platné interní akty, proto byste se neměli setkat s rozdílnou metodikou.

Vyslaná hlídka nejprve zjistí zdravotní stav osob, podrobí řidiče dechové zkoušce (na alkohol) či testu na drogy, vyslechne svědky, dále ohledá místo havárie i předmětné vozy, provede fotodokumentaci, případně zajistí/zabezpečí samotná vozidla, jejich náklad nebo další věci, pokud toho není některá ze stran schopna sama (např. je-li posádka transportována do nemocnice). Jestliže se některý z účastníků dal na útěk/ujel, paralelně začíná pátrání po dotyčném, respektive jeho pronásledování.

Důležité je zmínit, že všichni dopravní policisté jsou pravidelně školeni v poskytování první pomoci, a to včetně základní neodkladné resuscitace za využití automatického elektronického defibrilátoru, kterým je vybaveno každé výjezdové vozidlo na šetření dopravních nehod.

K určování vzdáleností používají příslušníci „dopravky“ mechanická měřicí kolečka. Ve složitějších případech, zejména při „smrťácích“, těžkých zraněních nebo při předpokladu dalšího znaleckého zkoumání, nastupuje do akce 3D scanner či totální měřicí stanice, což je velmi precizní geodetický přístroj.

Na základě získaných dat je reálné vytvořit podrobný plánek korespondující s náčrtem dopravní nehody, ze kterého lze navíc provést zpětnou rekonstrukci události.

Dopravní nehodu může Policie České republiky uzavřít na místě či posléze na služebně. Výsledkem je zpracovaný protokol o nehodě v silničním provozu. Některé situace (přestupky) však takový postup neumožňují, a tehdy se věc do 30 dnů oznamuje příslušnému správnímu orgánu obce s rozšířenou působností, který rozhodování o případu následně přebírá.

Pokud se zjistí, že se žádný přestupek nestal, nelze jej projednat nebo nebyl dohledán konkrétní viník, dojde po jednom měsíci k odložení věci.

Má-li však policejní orgán podezření ze spáchání trestného činu/přečinu, celou záležitost zpracuje a o případné vině či trestu rozhoduje soud.

Za všechno (ne)může zvěř

Neplánované setkání s lesní zvěří neznamená automatickou nevinu řidiče. Pokud se šofér například lekne nebo chybně vyhne, a následně s vozidlem havaruje, avšak k samotnému střetu se zvířetem nedojde, přechází podezření ze zavinění nehody právě na něj. Danou věc posléze policista ukončuje podle zákona o odpovědnosti za přestupky.

Je-li viníkem prokazatelně zvěř, tedy dojde-li k přímé kolizi a na místě nebo v blízkém okolí hlídka zajistí například ostatky či jiné důkazy, řidiči za takovou nehodu žádný postih nehrozí.

Legislativní povinnost pro hlášení střetu se zvěří neexistuje, pokud tedy nebyla naplněna některá ze zákonných podmínek (škoda nad 100 000 Kč, zranění atd.). Je však žádoucí, zůstane-li zvěř na místě nehody, policii o této skutečnosti vyrozumět. Ta totiž zajistí odstranění následků kolize a přijme opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Reset se nekoná

Za zavinění dopravní nehody můžete vyfasovat pokutu od několika stovek až po 50 tisíc korun a zákaz činnosti po dobu až dvou let, a to v případech, kdy tím někomu jinému ublížíte na zdraví. Bude-li vaše jednání vyhodnoceno jako trestný čin, lze přijít o svobodu až na 10 let.

Na závěr přikládáme tvrdá statistická data. Vloni bylo Policií České republiky šetřeno celkem 94 794 dopravních nehod, při kterých zemřelo 460 osob. Odhadnutá škoda na vozidlech přesáhla šest miliard korun.

Bezpečnost a plynulost silničního provozu je primárně přímo závislá na chování všech jeho účastníků. Věnujte se řízení, obrňte dávkou trpělivosti, respektujte pravidla, přidejte něco z misky tolerance a porci ohleduplnosti. Vždy totiž máte jen jeden pokus, žádné resetovací tlačítko pro vrácení času neexistuje. Tak na to myslete, až usednete za volant.

Na článku participoval plukovník Petr Dušek, vedoucí odboru dopravní policie Královéhradeckého kraje, za což mu jménem redakce Garáž.cz děkujeme.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..